SUBUD - Rövid bevezető


A SUBUD - a Susila, Buddhi és Dharma szavakból álló mozaikszó. Jelentése: az Isten hatalmának alávetett helyes életmód, amely belső, valódi énünkben (a lelkünkben) foglaltatik.

A Subud nem tanitás, hanem egy mély, lelki-spirituális tapasztalat, melyet az u.n. 'latihánban' élünk át és erősitünk meg.
A latihán - indonéz szó, amely gyakorlatot, tréninget jelent.
Átélünk egy spontán élményt, amely belülről fakad, mihelyt valaki számára létrejön a kapcsolat Istennel.
Ezt az u.n. 'megnyitáskor' kapja meg az ember és ezt a kapcsolatot az egyik ember át is tudja adni a másiknak, aki kéri ezt. A latihán során az egyén valami spontán, belső vibrálást, belső (ill. külső) mozgást érzékel, mely lelkének egy mélyebb rétegéből származik. Ami a Subudban történik, az nem egyéb, mint hogy visszanyerjük természetes állapotunkat, lelkünket felélénkiti Isten ereje, amitől a világ befolyása elválasztott eddig minket.

A latihánban rendszeresen alávetjük magunkat Isten akaratának és elfogadjuk azt, ami ebből következik.A latihánt általában csoportban végezzük, hetente kétszer 30 percben. A spontán mozdulatok idővel rendezettebbek lesznek, hangokkal vagy mindenféle nyelvekkel kisérve.
Az élmény maga is változik idővel - csakúgy, mint mi magunk.
A latihán megajándékoz bennünket azzal, hogy békésebbek, harmónikusabbak és boldogabbak legyünk, minden különösebb ok nélkül is. Gyakran előfordul, hogy jobban sül el, amit spontánul mondunk vagy teszünk, mintha előzetesen döntöttünk volna róluk. Olyan dolgokat ismerünk fel és adunk fel, mint pl. a kisebbségi érzés, aggodalom, ingerlékenység, értelmetlen gondolatok, túlzott gondolkodás stb.stb.
Másként kezdjük szeretni az embereket is. Eltünik a birtoklási vágy és az elvesztéstől való félelem. Helyébe egy sokkal szabadabb, egy sokkal mélyebbről jövő, őszinte elfogadás és értékelés lép.
Ezeket a pozitiv változásokat gyakran tisztulási folyamatok kisérik/szakitják meg, amelyek szenvedéssel is járhatnak az átalakulás miatt.

A Subudban nem kell hit. Bárki, vallásos vagy szabadgondolkodó is gyakorolhatja, csak az a lényeg, amit a latihánban megtapasztalunk.

Valamiféle univerzális kapcsolat alakul ki Isten hatalmával, ami minden emberi lényt születésénél fogva megillet. Olyan korban jött el, amikor az emberek szinte teljesen megfeledkeztek Isten valóságáról, ezért jött emberi közvetitéstől, kultúrától, tanitóktól, tanoktól mentesen.
Az ember nem lesz szenteskedő, hanem normális.
Mivel ez egy konkrét belső élmény, nincs helye a tettetésnek vagy a képzelődésnek.

A latihán azért van, hogy saját igazi, valódi, őszinte önmagunkat éljük meg, azt amire születtünk.

A Subud kizárólag azoknak szól, akiknek szükségük van rá. Nem szabad ráeröltetni senkire, propagálni nem szükséges.
Kb. 3 hónapig tart a 'jelentkezői időszak', amely alatt az emberek eldönthetik, hogy valóban ez-e az, amit akarnak?
Megnyitáskor - ami életünk első latihánja - csak a segitök vannak jelen. A segitők átlagos Subud tagok, akikben a latihán már megerősödött. A segitők azok, akik a megnyitásokon kivül, informálnak is a Subudról, ezért hozzájuk kell fordulnia az érdeklődőknek.

A Sududba történő jelentkezés egyszerű és nyitott bárki számára, aki elmúlt 17 éves.

Kapcsolatfelvétel